VALDERØYA - Øvregjerdet

Prosjektet ferdig og overlevert kunder sommeren 2020.

Boligareal AS

Mausavågvegen 32

6036 Mauseidvåg

Ring oss på telefon

96 92 36 67 eller 90 95 35 90

@2019 Boligareal AS