VALDERØYA - Øvregjerdet

Prosjektet ferdig og overlevert kunder sommeren 2020.